mei 5

Hestia, Troost en afleiding

0  comments

Afleiding versus troost ontvangen

Wanneer kun je afleiding weerstaan in je dagelijks leven?
Of beter gezegd: HOE kun je afleiding weerstaan in jouw dagelijks leven?
Om jouw bronessentie te ervaren is het nodig dat je bewust wordt van de afleiding om je heen en in jezelf. Dan kun je dieper in jezelf zakken en dichter bij je echte gevoelens komen. Dan kun je de kracht van helende troost ervaren.

Onderzoek aangaan

Ik wilde graag ervaren wat afleiding met mij doet. Daarom besloot ik naar mijn woonwagen in de bossen te gaan. Ik koos ervoor een week lang in stilte te zijn. Helemaal op en met mijzelf. Zonder afleiding van buiten af in de vorm van computers, televisie, radio of mobiele telefoon. Enkel ik zelf en de natuur.

Aanleiding

De week voordat ik zou gaan werd mij in een regressie sessie gevraagd of ik mijzelf troost kon bieden. Of ik mezelf in de diepste lagen van mijzelf wel eens troostte? Na een stilte antwoordde ik dat ik mijzelf door middel van Reiki energie regelmatig troost geef. Toch was dat niet de soort troost die zij bedoelde.

Het ging om de troost voor alles wat je in je leven hebt meegemaakt en hebt doorstaan. En nog dieper, ook de troost voor de pijn in het collectieve veld van het vrouw zijn, voor je voorouder lijn en zelfs voor datgene wat je meegenomen heb uit vorige levens. De vraag van haar was of ik daar weleens aandacht aan gaf en vooral troost.

Diepere lagen

Sta je daar wel eens bij stil?

Dat er lagen in jou zijn die voorbij gaan aan de verhalen die je vertelt en gedachten die je hebt. Dat er lagen zijn in jou, die voorbij gaan aan het kunnen begrijpen via onze beperkte gedachtewereld? Maar dat die lagen wel invoelbaar zijn en in je lichaam opgeslagen liggen. Wachtend op aandacht om te kunnen helen. Deze lagen hebben het nodig dat je aanwezig bent in jezelf. Dat je toewijding en compassie ervaart. Ze wachten op troost.

Confrontatie

Voor mij een mooie aanleiding voor een week lang alleen in mijn wagen. Nooit had ik dat op deze manier gedaan, zo he-le-maal alleen. Het voelde als een spannende maar ook fijne stap. Een uitdaging om dit aan te gaan. Geen contact en afleiding vanuit de buitenwereld en ook proberen mijzelf zo min mogelijk af te leiden met iets te moeten doen of gaan doen. Dat is ongewoon en daardoor best confronterend.

Ik draag een diepe geraaktheid. In mij ervoer ik in de leegte van afwezigheid van afleiding. Om daar werkelijk ten volle echt aandacht aan te durven geven? Deze leegte, het voelbare verdriet, de angst voor het onbekende weten. De nooduitgang is in ons dagelijks leven altijd open en dichtbij! De nooduitgang: lees ook wel, de afleiding! Het kunnen vluchten is dat wat je weerhoudt om echt naar de diepere lagen te gaan.

Voorbij aan de afleiding

Voorbij aan de afleiding kan het zomaar zijn dat je een oceaan aan verdriet voelt. Dit verdriet kan te maken hebben met alleen voelen, het zelf willen doen, eenzaamheid, vluchten, weg kruipen, afleiding, koestering zoeken.
Voorbij aan afleiding kunnen ook angst gevoelens ervaren worden. Wil ik dit wel, kan ik dit wel.

Voorbij aan de afleiding maak je contact met verlangen naar aandacht en liefde, gezien en gehoord worden.

Ik ervoer dat het niet voor niets is dat er zoveel afleiding is voor ons mensen. De afleiding in de buitenwereld is immens groot. Maar ook de afleiding die we vanuit onszelf creëren is groot. De afleiding is zo groot dat we ook niet eens meer in de gaten hebben dat het afleiding is.

Rust en stilte

Mogelijk ben jij ook op zoek naar rust en stilte.
Daarmee zoek je dan naar iets wat eigenlijk altijd aanwezig is in jezelf.
Waar je niet naar hoeft te zoeken. Een bloem zoekt immers ook niet naar zijn geur.
Wanneer je je enkel bewust wordt van jouw afleiding, maakt dat dat je contact kan hebben met rust en stilte in jezelf.

Meditatie als afleiding?

Meditatie is een prachtige tool om de stilte en de rust in jezelf te vinden. Om je gedachtenwereld tot rust te brengen. Maar wanneer je meditatie inzet om niet te hoeven voelen en voorbij te gaan aan de troost die je diep van binnen nodig hebt, is ook meditatie slechts afleiding. Een tool om bij rust en stilte te kunnen komen voor slechts een moment.

Want hoe graag je ook die rust en stilte in jezelf wilt vinden, je wilt niet de pijn ervaren of het verdriet, de eenzaamheid, het alleen zijn, de verlatenheid of je verlangen naar gehoord, gezien en gekoesterd worden.

Contact maken met Hestia, je wortel chakra

Hestia is de energie stroom in jou die je kan helpen contact te maken met jouw wortel chakra. Het chakra waarin je aarding ervaart. Waar je je bestaansrecht aan ontleent. Je eigenwaarde in ontmoet. Wanneer je de energie van Hestia inzet, zul je zakken naar je bronessentie. Daar waar alles gevoeld mag en kan worden.

Hestia: “Als je het niet in jezelf kunt vinden, waar verwacht je het dan te vinden?”


Hestia laat je voorbij gaan aan je afleiding. Hestia leert je te vertragen. Toewijding te voelen voor dat wat in jou geleefd wil worden. Aandacht te geven aan dat wat aandacht mag krijgen. Voorbij aan jouw afleiding vind je de ruimte voor echte troost met aandacht, liefde en toewijding.

Alleen in mijn woonwagen ging ik regelmatig buiten languit op een kleed liggen om voorbij te gaan aan mijn afleiding. Door niets te doen kwamen er woorden en gevoelens bij me binnen die raakten aan pijnlijke in mij opgeslagen ervaringen. Ik ervoer de noodzaak aandacht te geven aan deze gevoelens, zonder verhaal en zonder het te willen begrijpen. Enkel troost te geven aan wat schijnbaar diep in mij ligt opgeslagen.

In de steek gelaten voelen

Laat je jezelf in de steek wanneer je je te veel laat afleiden door het leven? Word je in de steek gelaten door de buitenwereld?
Laat je jezelf in de steek?

Wanneer je je niet bewust bent van alle afleiding in jouw leven laat je jezelf voelbaar in de steek. Ik voelde dat ik mijzelf in de steek had gelaten, terwijl ik mijn troost en koestering zo hard nodig had. In afleiding probeert de mens de liefde en koestering te halen uit de buitenwereld en voelt ie ontberen van liefde, seks en intimiteit eenzaam en verdrietig. Het maakt je onmachtig en laat je armzaligheid ervaren, er niet toe doen, nutteloosheid.

Het is die pijn, die je voelt als je voorbij gaat aan oprecht troost geven, liefde geven en er onvoorwaardelijk zijn voor je Zelf.

Voorbij aan gedachten, voorbij aan verhalen, voorbij aan woorden die gedachten vormgeven en de verhalen vertellen, is er enkel en alleen maar het ervaren van liefde in de diepe lagen waar troost gegeven mag worden.

Wil jij ook die helende troost ervaren? Jouw bestaansrecht voelen. De werkelijke liefde voor jezelf omarmen.

Dan heet ik je welkom in de energie van Hestia en het wortel chakra.
Neem contact met mij op voor een coach traject, wanneer je bent geraakt en bereid bent jezelf te ontmoeten in deze laag van zelfliefde.

Samenvatting

Voorbij gaan aan afleiding en bewustzijn hebben op afleiding is waardevol. Het brengt je bij de troost die je jezelf in hele diepe lagen kan geven. Hestia: “Het is een essentiële stap, die je niet mag overslaan om verder te transformeren in jouw pure zijn.”
De troost van heling gaat voorbij gaat aan alle verhalen en gaat voorbij aan het willen begrijpen. Helende troost bereikt die lagen, die geleden hebben onder de pijn door alle jaren heen en door alle levens heen. De heling bereikt ook de lagen die opgeslagen zijn in het collectieve veld van vrouw zijn.

www.bewusthart.nu www.wycentrumvoorbewustzijn.com #bewusthart.nu
#yvettebaan yvettebaan@gmail.com


Tags

Hestia afleiding, meditatie, rust, troost


Gerelateerde Berichten

Persephone~ De prinses op de erwt

Persephone~ De prinses op de erwt

Demeter, loslaten of toelaten?

Demeter, loslaten of toelaten?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}