• Yvette Baan 
 • intuïtief coach
 • 06-57047644
 • yvettebaan@gmail.com
 • Opleidingen :

Opleidingen en Studies 

 • Lichaamsgerichte coaching (Heel de Mens) op Kasteel de Schans in Belgie.
 • Geweldloze communicatie bij Arend van Rietschoten.
 • Seksualiteit aan de basis bij Arend van Rietschoten
 • Vier jarige Opleiding tot Zijns-gericht energetisch Reiki therapeut (HART opleiding) op het Helioscentrum in Heerde.
 • Creatief coach bij Margo Riphagen.
 • Soundfulness / klankwerker bij  Coen Teurlings.
 • Stembevrijding bij Marius Engelbrecht.
 • Harmonium bij Guaranga, Martien, Hontelez.
 • Reiki 1, 2 op het Helios centrum   
 • Reiki Master bij Eugene de Schrijver.
 • Studie taoïstische leer  man/vrouw seksualiteit
 • Studie Magie van de vrouwelijke seksualiteit
 • Studie chakraleer
 • Studie werken met de zeven archetypen in de mens. 
 • Studie karakterstructuren De maskermaker
 • Studie the work van Byron Kathie
 • Studie Voice Dialogue van Hall en Sidra Stone
 • Studie hartcoherentie
 • Muziek en dans docent
 • muziek en dans docent


inspireren, volgen, vertrouwen

Energie werker, inspirator, soundhealer, en bovenal vrouw, zo zou ik mijzelf willen omschrijven. Ik werk holistisch, dat wil zeggen gericht op de werking van lichaam, geest en ziel te samen. Je lichaam is de plek waar alles gevoeld en geheeld kan worden. Het is daar waar de diepere boodschap in het voelen te vinden is. Ik ervaar elke dag weer wat mijn lichaam mij vertelt en wat ik daarin mag horen om langzaam aan meer en meer contact te krijgen met mijn innerlijke kracht en bestaansrecht hier op aarde. 

"HOE IK EEN VOLGER WERD VAN MIJZELF
EN MIJZELF INSPIREERDE"

Ik was moe van mijzelf omdat ik in mijn leven geleerd had in de doe stand te staan. Vanuit wilskracht alles willen doen. Vanuit wilskracht willen zijn en mezelf daarin laten zien en vooral ook bewijzen. Ik was altijd moe. 

Ik begreep niet waarom ik mezelf zo moe voelde, ik wilde zoveel doen maar mijn lichaam gaf andere signalen. Vermoeidheid, pijn in mijn lichaam, concentratie problemen en een mind die overuren draaide. Veel later bleek dat ik een chronisch en erfelijk B12 tekort had. B12 heb je nodig om je zenuwstelsel te reguleren. Ik ervoer veel stress in mijn leven en had de B12 hard nodig om mijn leven in balans te houden. Mijn lichaam was niet in balans, ik kon mijn stress niet reguleren. Ik stond altijd in de doe stand, mijn overlevingsstand  en vond van mijzelf dat dat moest.

"Opnieuw leren luisteren naar de fluistering van mijn lichaam"

Omdat mijn hoofd en lichaam beide andere signalen gaven en ik vooral veel vanuit mijn hoofd mijn leven wilde oplossen, vergat ik te luisteren naar de taal van mijn lichaam. Luisteren naar mijn lichaam was iets wat ik liever uit de weg ging. Te veel pijn, te veel vermoeidheid, teveel beperkingen.

Ik had een groot verlangen om te begrijpen. Dit verlangen heeft mij er toe aangezet een prachtige weg in te slaan. Uit mijn hoofd, vol inzichten weliswaar, naar mijn hart. Waar ik meer mocht gaan voelen wat een bewust hart betekent in relatie tot mijn volledig vrouw kunnen en mogen zijn. En tot slot voor mij zeer onverwachts maar heel belangrijk, te zakken in mijn bekkengebied! Waar ik de liefde voor mijzelf hervond en deze kon verankeren. Ik ben de taal van mijn lichaam weer gaan verstaan. Ik heb hierop leren vertrouwen en neem de boodschap van mijn lichaam heel serieus. 

"IK ONTDEKTE DAT MIJN LICHAAM EEN  RAADGEVER IS EEN BRON VAN WIJSHEID"

Dit was voor mij de eye-opener naar een andere manier van zijn en "doen" in het leven. Ik ontdekte dat elke ontmoeting die ik had  een ontmoeting is met mij zelf. En daarin elke keer weer te kunnen voelen en ervaren wat mijn lichaam in het moment van nu mij te vertellen heeft.

De mooiste ontdekking is dat ons lichaam altijd en alleen maar in het NU is.  Alle oude pijnen en oude herinneringen vanuit mijn kind bewustzijn die ik opgeslagen heb in mijn lichaam kunnen ruimte krijgen wanneer ik luister naar de taal van mijn lichaam in dit moment. Ik laat mij raken, ik luister en ik hoef het niet te weten, op te lossen of te begrijpen.

Tijdens mijn opleidingen "Heel de mens" en "Holistisch Reiki therapeut" ontdekte ik dat mijn gedachten mijn emoties beïnvloeden en dat vice versa mijn emoties mijn gedachten bepalen. Ik merkte dat mijn lichaam daar onmiddellijk fysiek op reageert.  

Ik ervoer dat er veel opgeslagen ligt in het lichaam aan oude pijnen, trauma's, herinneringen en oude patronen die door herhalende gedachten en verhalen over deze herinneringen in het lichaam vast blijven zitten.

 "vrijheid door BEGRIP EN INZICHT"

Door te voelen wat er is in het moment, voorbij aan deze gedachten en verhalen, heb ik mijzelf werkelijk kunnen bevrijden van al deze vast zittende emoties, voelbaar als spanning in mijn fysieke lichaam.

Ik ontdekte de wijsheid van mijn lichaam en dat ik daarop volledig mag vertrouwen. Dat ik een volger kan zijn van dat wat mijn lichaam, mijn hart en mijn ziel mij willen vertellen wanneer ik aandacht geef aan wat ik ervaar in het moment van nu. Dat ik niet mijn denken ben. Maar dat ik onderscheid kan maken aan het ervaren van verschillende energiestromen in mijn lichaam.

"MAAK JEzelf BEWUST, DAT IS DE WEG NAAR VRIJHEID"

De wetenschap van chakra's, het wakker maken van de zeven energiestromen in mij als vrouw, mijn reis naar India en mijn reizen in de traditionele Japanse leer van Reiki hebben mij nog meer doen beseffen dat ik een volger ben.

In al mijn trajecten, de retraites en in de events neem ik je graag mee naar binnen. Wat voel jij in jouw lichaam in het moment? In het NU  te ervaren en te voelen, daarin ligt jouw wijsheid en jouw weten besloten.
Te vertrouwen op je intuïtie is te vertrouwen op je impulsen en te vertrouwen op jouw innerlijk weten vanuit jouw bron. Deze blauwdruk is altijd aanwezig in jou. 

"Ik maak je nog meer bewust van dat wat voelbaar aanwezig is in het moment"  

Ik inspireer je contact te maken met alle aanwezige energie stromen voelbaar in jou. Wanneer je daar meer en meer op kan fine tunen, maakt het dat je dieper verbonden bent met jezelf en openstaat voor jouw diepe innerlijke weten. Dan kun je een volger zijn van jezelf en kan jouw weten je leiden.

Stilstaan bij jezelf een grote stap voorwaarts

Ik heb een enorme gedrevenheid om mijn inzichten, inspiratie, vrijheid en levensvreugde te delen met anderen. Ik weet dat mijn extraverte karakter, spontaniteit, empatisch vermogen, opleidingen en levenservaring me daarbij van nature ondersteunen.

Yvette Baan